De Club Nov
19

Aanvraag voor schenkingen Vrienden van Ring Pass

Nieuws afbeelding

Beste leden

Dit is het 6e jaar dat alle leden en commissies van Ring Pass Delft hockey- en tennis de gelegenheid hebben om jaarlijks een aanvraag in te dienen bij de Vrienden voor Ring Pass voor een schenking die voldoet aan de volgende doelstelling:

De Stichting Vrienden van Ring Pass richt zich op het schenken van zaken die bedoeld zijn voor ontspanning, nut of verfraaiing van het clubhuis en het complex van Ring Pass Delft, die niet uit de normale exploitatie van de vereniging betaald kunnen worden.

De schenking gebeurt in overleg met het Bestuur en de Stichting van Ring Pass Delft.

Na de laatste schenking van de geverfde container bij de tennisbanen zijn er ook nu weer mogelijkheden voor het indienen van aanvragen. Tot december 2022 is hier gelegenheid voor.

Omschrijf je idee met je eigen woorden. Graag gebruik maken van bijgevoegd formulier.

Wanneer wij nog informatie missen, nemen wij hierover contact met je op.

De aanvraag moet je sturen naar: [email protected]

Voor verdere informatie over onze Stichting raadpleeg de website:

www.ringpass.nl/vrienden

Bestuur VVR

Carla de Graaff-Bekenes (voorzitter)

Bijlage: aanvraagformulierschenking.doc