Ring Pass Delft
Vaak gestelde vragen
Klik voor meer informatie over de betreffende categorie
 Afspraken en (Huis)regels  (3)
 Communicatie  (3)
 Documenten en formulieren (3)
 Hockey (1)
 Ring Pass App (2)
 Vacatures - Vrijwilligers (6)
 Website (2)

Mist u informatie hier? Mail ons op [email protected]

Documenten en formulieren
Niet openbare documenten 
Niet alle docuemten van Ring Pass delft zijn openbaar. Leden kunnen op de website inloggen en bij "Club - Documenten" andere informatie vinden. Zolas de stukken voor de Algemene vergadering voor Leden.  Ouders / verzorgers van jeugdleden kunnen met het lidnummer van hun kind inloggen. 

 
Statuten, Reglementen en Openbare beleidsstukken 

 
Vrijwilligersformulier en declaratieformulier 

Achter de Login (rechts boven op de site), staan de afgeschermde documenten voor de leden van Ring Pass Delft. Hier staan enkele openbare documenten.


De papieren versies:  


Deze documenten zijn ook te vinden achter de login. Ga, na inloggen naar: Club-Documenten-Overeenkomsten Intern.

 
 
 
Instagram