Arbitrage - Beleid


Ring Pass Delft is van mening dat hockeyplezier en goede arbitrage hand in hand gaan. De club wil bij haar leden en bezoekende spelers bekend staan als een club waar goed gefloten wordt en waar het leuk is om te fluiten, omdat wedstrijden op een sportieve, veilige en prettige manier verlopen. Om dit te kunnen realiseren vinden wij het belangrijk dat:

  • Wedstrijden op een kwalitatief goed niveau gefloten worden;
  • Het niveau van de wedstrijd past bij het niveau van de scheidsrechter;
  • Er doorlopend aandacht is voor de opleiding en begeleiding van scheidsrechters ongeacht het niveau waarop zij fluiten;
  • Alle leden van Ring Pass Delft een degelijke kennis van de hockeyregels hebben;
  • De sfeer op en rond het veld sportief en respectvol is, zodat wedstrijden op sportieve en veilige wijze kunnen verlopen.

Iedereen kan hier op zijn of haar manier een eigen bijdrage aan leveren. Van sportief gedrag op en rond het veld en het respecteren van de beslissing van de scheidsrechter tot het zelf leiden van wedstrijden als clubscheidsrechter of misschien wel op bondsniveau!

Wat betekent dit voor jou als lid?

Als hockey-lid kom je in de eerste plaats om lekker een potje te hockeyen, maar zonder spelregelkennis en scheidsrechters kun je geen wedstrijd spelen. En als je scheidsrechters verwacht bij jouw eigen wedstrijd, zal je zelf ook bereid moeten zijn om af en toe een wedstrijd te fluiten. Daarom hanteert Ring Pass Delft met betrekking tot arbitrage een tweetal spelregels:

  • Ben je 16 jaar of ouder en speel je in de KNHB-competitie, dan dien je in het bezit te zijn van een Clubscheidsrechterkaart (CS-kaart);
  • Alle KNHB-competitie spelende leden zijn, zodra zij een CS-kaart hebben, verplicht om wedstrijden te fluiten.

Daarnaast worden ouders van jeugdleden aangespoord om hun scheidsrechterkaart te halen. Op deze manier zorgen we er met z’n allen voor dat er voldoende scheidsrechters zijn.

Inplannen van scheidsrechters

De arbitragecommissie wijst de scheidsrechters toe aan de veld-wedstrijden. Dit wordt, voor zover mogelijk, ruim van tevoren gedaan zodat op tijd bekend is wanneer je moet fluiten en, als je niet kan, je voldoende tijd hebt om vervanging te regelen (zie FAQ). 

De senioren op zondag fluiten zoveel mogelijk elkaars wedstrijden, bij uitzondering worden senioren ingedeeld om op zaterdag te fluiten. De wedstrijden op zaterdag worden gefloten door A- en B-leden en ouders van jeugdleden. 

Topwedstrijden op zowel zaterdag als zondag worden gefloten door CS+ers of andere ervaren scheidsrechters. 

De scheidsrechters voor zaalwedstrijden zullen door de teams zelf moeten worden geregeld.

Arbitrageplan

Het Vereniging Arbitrage Plan (VAP) van Ring Pass Delft beschrijft onder meer het beleid voor arbitrage binnen de vereniging op het gebied van opleiding, begeleiding, aanwijzing van scheidsrechters en sanctiebeleid. Dit plan is op dit moment nog in ontwikkeling. Zodra het klaar is en goedgekeurd door het bestuur zal het beschikbaar worden gemaakt via de LISA.