Zaalhockey - Informatie


Op deze pagina staat de belangrijkste informatie voor zaalhockey beschreven.


Voor de verschillen tussen veldhockey en zaalhockey open de PDF

Alle overige regels, zoals die op het veld gelden, gelden ook in de zaal. De regels zijn ook te vinden op de website van de KNHB.

Saturnus Indoortoernooi

Zaalschoenen, zaalstick, uitrusting keeper

 • In de zaal speel je met zaalschoenen met neutrale zolen. Schoenen met zwarte zolen of zolen die afgeven op de zaalvloer, zijn niet toegestaan.
 • Daarnaast gebruik je scheenbeschermers, een bitje en een speciale hockeystick voor in de zaal. Met deze zaalhockeystick kun je beter pushen en is in de zalen in de regio Zuid-Holland verplicht.
 • De keeper mag geen metalen gespen hebben, die de vloer zou kunnen beschadigen. Het is verplicht om legguards van klittenband te voorzien of de gespen af te plakken. Beter zijn plastic bandjes voor om de klompen. De keeper dient altijd in een shirt met afwijkende kleur te spelen.
 • Door de komst van de eigen blaashal is het clubhuis vaak open. Je kunt dus bijna altijd bij je keeperspullen. Let daar wel op, als je je spullen nodig hebt, buiten de openingstijden van het clubhuis.
 • Het dragen van een handschoen is nodig ter bescherming van de hand (en).
 • Het meenemen van dranken naar de zalen is overal verboden. Uitsluitend water, in goed afsluitbare flessen, voor de spelers is toegestaan. Let wel op dat er niet geknoeid wordt, dit maakt de vloer glad!

Instructies jeugdbegeleider / coach / aanvoerders

 • Elk jeugdteam moet een begeleider (coach of manager) hebben, die ouder is dan 18 jaar.
 • Jeugdteams zonder begeleiding/coach wordt (onherroepelijk) de toegang tot de zaal en de kleedkamers geweigerd.
 • In verband met het gemeenschappelijk gebruik van de kleedkamers heeft een team een (extra) begeleider van hetzelfde geslacht als het team.
 • De begeleider/coach is steeds bij het team en kan niet optreden als scheidsrechter.
 • De begeleider/coach meldt zich minimaal 15 minuten voor de aanvang van de wedstrijd bij de zaalleiding. Hij/zij dient er zorg voor te dragen dat zijn/haar team tenminste 5 minuten voor aanvang van de geplande wedstrijd gereed staat en in de directe nabijheid van het speelveld aanwezig is.
 • Begeleiders/coaches en/of teams die bij het in gebruik nemen van een kleedkamer opmerken dat er voor hun komst schade, vernielingen of andere onregelmatigheden hebben plaatsgevonden, dienen dit onmiddellijk te melden aan de zaalleiding. Dit is ook in hun eigen belang, omdat anders zal worden aangenomen dat zij daar de oorzaak van zijn.
 • De begeleider/coach is verantwoordelijk voor het gedrag van het team tijdens de gehele duur van het verblijf in de sporthal en ziet erop toe dat het team zich niet alleen in de zaal maar ook op de tribunes en in de verpozingsruimte en vooral ook in de kleedkamers behoorlijk gedraagt.
 • De begeleider/coach zorgt ervoor dat het team tijdens de wachttijden niet rond of op het speelveld gaat oefenen.
 • De begeleider/coach zorgt ervoor dat het team zich strikt houdt aan de aanwijzingen van de zaalleiding en/of zaalbeheerder. Dit geldt ook voor het speelklaar maken van het veld en het opruimen van de balken en doelen na de wedstrijd.

Wedstrijden

 • De wedstrijden vinden vanaf het eerste weekend van december tot en met het tweede weekend van februari plaats.
 • Je vindt het programma voor de hele periode op deze website vanRing Pass bij het wedstrijdschema en bij jouw eigen zaalteam, maar ook bij de 'standenmotor zaal' van de KNHB.
 • Bij de zaal wordt er steeds in een blok van twee uur gespeeld. In die twee uur dienen er drie wedstrijden gespeeld te worden.
 • Het team zelf speelt per dag twee wedstrijden, die elk 35 minuten duren. Er wordt niet van kant gewisseld.
 • De scheidsrechters wisselen wel van kant op een rustig moment, zo rond de 18espeelminuut. In de zaal wordt de tijd niet stil gezet.
 • Bij de jeugd mag het team maximaal uit 12 spelers of speelsters bestaan en mogen er 6 spelers of speelsters tegelijkertijd in het veld staan.
 • Een vaste keeper mag worden opgesteld, maar er mag ook met een vliegende keep worden gespeeld. Je mag per wedstrijd maar twee keer wisselen van vaste naar vliegende keep.

Zaalleiding

 • Elk team heeft tijdens de hele periode twee keer zaalleiding. Dat betekent dat het team verantwoordelijk is voor de zaal en de wedstrijdtafel.
 • Bij de taken van de zaalleiding behoort het op tijd laten plaats vinden van de wedstrijden, het bijhouden van de score, de scheidsrechters een sein geven om van kant te wisselen. Zie ook hieronder bij de wedstrijdtafel.
 • Daarnaast is het ook de taak van de zaalleiding om de sporthal netjes te houden en dat een ieder zich aan de regels houdt.
 • Drie ouders van het team worden hiervoor door de coach of manager aangewezen. Bij wedstrijden, die niet in de blaashal plaatsvinden zijn dat meestal zijn dezelfde ouders, die ook de rijbeurt hebben.
 • Als je zaalleiding hebt, dien je, als dat nog niet gebeurd is, balken neer te leggen en de goals neer te zetten. En aan het eind van de dag, in overleg met de zaalbeheerder, balken en goals op te ruimen. Als je dat samen doet, is het zo gebeurd. Zorg wel dat je op tijd bent!
 • Buiten het zaalveld mag er niet gehockeyd worden. Dus ook niet hockeyen in de kleedkamer of in de gang.

Wedstrijdtafel door de zaalleiding (zie hierboven)

 • Indien het programma uitloopt, dient u de wedstrijden in te korten.
 • U houdt de stand bij.
 • Het thuisspelende team levert de wedstrijdbal.
 • De duur van een wedstrijd is 35 minuten (behalve enkele Topklasse-poules)
 • U meldt de scheidsrechters de wedstrijd aan te vangen of te beëindigen en in wedstrijden van 35 minuten halverwege de wedstrijd van helft te wisselen.
 • U registreert de gele en rode kaarten.
 • Spelers die tijdelijk of definitief verwijderd zijn, dienen zich te melden bij de wedstrijdtafel. De opgelegde straftijd gaat pas in, nadat de speler zich gemeld heeft. Tevens geeft de wedstrijdtafel het teken wanneer de straftijd verstreken is. Verwijderde spelers zitten naast de wedstrijdtafel op het 'strafbankje'.
 • Alle wedstrijden dienen op de geplande tijd aan te vangen. Kan dit niet doordat bv een team te laat is, dan wordt dit gemeld op het digitale wedstrijdformulier. Tezamen met de oorzaak en het aantal minuten dat er te laat is begonnen. Komt een team niet opdagen, dan vermeldt u dit.(Geen uitslag invullen in het DWF!).

Scheidsrechters

In de zaal dient elk team een eigen scheidsrechter mee te nemen. Ring Pass Delft houdt elk jaar speciaal voor de zaalscheidsrechters een avond om alle kennis aangaande het zaalfluiten weer paraat te krijgen. Ook op internet is hier veel over te vinden. Wil je hiervoor aanmelden volg de nieuwsbercihten of stuur een email naar arbitragecommissie.

DWF

Ook in de zaal wordt er gewerkt met het digitale wedstrijdformulier. Dit werkt hetzelfde als het veld, behalve dat er nu maar 12 spelers of speelsters op het formulier ingevuld kunnen worden.

Zaaltrainingen

Alle teams die meedoen met zaalhockey kunnen in de eigen blaashal één keer per week trainen. De teams zorgen zelf voor een trainer en de nemen de eigen ballentas mee.

Tactiek

In de zaal wordt er een ander systeem gespeeld, vaak de 'dobbelsteen' of de 'kerstboom'. Voor de zaal heeft de KNHB speciaal coachbijdehandjes voor de zaal ontwikkeld, waar veel nuttige informatie in staat. Deze "bijdehandjes” zijn bij de zaalcommissie verkrijgbaar.

Afgelasting

Ook zaalwedstrijden kunnen worden afgelast. Dit kan gebeuren bij heel slecht weer, denk aan hevige sneeuwval of bij schade in een sporthal, waardoor er niet gespeeld kan worden. Hou daarvoor de KNHB-site in de gaten. Een afgelaste zaalwedstrijd wordt niet ingehaald.

Vragen? Stuur een email naar [email protected]