De LIJN van Ring Pass Delft


Wat is 'DE LIJN' van Ring Pass?

In de ALV van juni 2009 is 'DE LIJN' van Ring Pass vastgesteld. Dit is een gedragscode voor de leden, vrijwilligers en supporters van onze vereniging. 

'DE LIJN' is letterlijk de lijn om het hockeyveld of tennisbaan waarbinnen het spel zich volgens de regels afspeelt, maar staat ook voor de figuurlijke lijn die richting geeft aan ons gedrag. Het is de lijn die wij als vereniging willen volgen. 

'DE LIJN' van Ring Pass bestaat uit zeven algemene regels die gebaseerd zijn op de kernwaarden van de vereniging: Sportiviteit, Verbondenheid en Veiligheid, zoals vastgelegd in het Verenigingsplan. 

Samen geven deze regels aan hoe wij in en om de velden met elkaar om willen gaan. Zoals positiviteit langs het veld, actieve

inzet voor de club en solidariteit naar elkaar. Dat zijn gedragseigenschappen waar iedereen blij van wordt en die wij willen aanmoedigen om Ring Pass een gezellige club te houden. Wees dan ook vooral niet bang om zelf het goede voorbeeld te geven en spelbrekers te wijzen op ongewenst gedrag. Dit zien wij als onderdeel van de kernwaarde ‘verbondenheid’; het geeft aan dat je betrokken bent.

Sportiviteit, Verbondenheid en Veiligheid zijn de kernwaarden van Ring Pass Delft

Wat zijn de 7 gedragsregels van 'DE LIJN' van Ring Pass?

Wil jij net als ik:

1. met respect behandeld worden?
2. jouw spullen terug vinden, liefst onbeschadigd?
3. met elkaar praten in plaats van onderwerp van gesprek zijn?
4. in een schoon clubhuis, schone kleedkamer en op een net veld komen?
5. verstandig omgaan met alcohol en roken waar het mag?
6. sportief zijn, in en om het veld?
7. een steentje bijdragen als vrijwilliger voor de club?

... dan ben je welkom bij Ring Pass!


1. Wil jij net als ik met respect behandeld worden?

Je staat op de tribune een wedstrijd te bekijken en hoort iemand te keer gaan tegen de scheidsrechter; je stoot hem aan en laat hem weten het ook niet altijd eens te zijn met de scheids en vraagt hem of hij denkt dat tegen de scheids te keer gaan bijdraagt aan een beter spel.
 
Respecteren van elkaar en van bezoekers is niet meer dan normaal. Daarmee zorg je voor een gevoel van geborgenheid en het is belangrijk voor het behoud van gezelligheid. Dat betekent dat we iemand niet beoordelen op uiterlijk, afkomst of sexuele geaardheid, maar dat we iedereen een gelijke kans geven om te laten zien wie hij of zij is.

Respect betekent voor ons ook:
  • Coaches die elkaar succes wensen voor de wedstrijd.
  • Supporters die vóór Ring Pass zijn maar niet tegen de andere partij of tegen de scheidsrechters.
  • Coaches en spelers die elkaar en de scheidsrechters een hand geven na de wedstrijd, ook na verlies! (Shake Hands)
  • Samen met de tegenstander iets drinken na de wedstrijd, ook na verlies!
  • Even geduld hebben of vragen of je kunt helpen als je wat langer moet wachten bij de bar. ...

 2. Wil jij net als ik jouw spullen terug vinden, liefst onbeschadigd?

Dit is een open deur. Maar denk ook eens hier aan: Ga je de bal halen die je over het hek hebt geslagen? Als je een bal vindt, doe je die dan in de ton in de hal van het clubhuis? Ben je zuinig op je keepersspullen? Loop je niet door de plantenvakken? Klim je niet op/over hekken die hier misschien kapot van gaan? Breng je gevonden voorwerpen naar de bar? Vallen er geen andere fietsen om als jij je eigen fiets parkeert of weer meeneemt? Als je achter de bar staat, reken je dan echt alles af wat je af moet rekenen? Kortom, wees je ervan bewust dat ook deze voorbeelden onder diefstal en vernielingen horen. 


3. Wil jij net als ik met elkaar praten in plaats van onderwerp van gesprek zijn?  

De beste stuurlui staan aan wal is ironisch bedoeld en kan je dus beter niet letterlijk nemen. Maar ben jij je daarvan bewust? Wacht jij geduldig op je drankje of sta je te brommen dat de persoon achter de bar moet opschieten omdat de wedstrijd weer begint. En hoe vaak sta je naar een wedstrijd te kijken en roep je wat iedereen beter zou kunnen doen? Hoe voelt dat als je in het veld staat?

Of, vanuit het veld gezien: "De scheidsrechter zit er altijd naast met zijn beslissing. Tjonge, die ziet echt niks!”. Hoe vind jij het eigenlijk zelf om te fluiten? Dat is waarschijnlijk iets waar je altijd een beetje tegenop ziet, want iedereen zeurt altijd zo. Precies, zó voelt dat.

Niemand kan alles goed doen en iedereen doet zijn of haar best. Als speler, coach, scheidsrechter en (bezoekende) supporter, als persoon kan je daar rekening mee houden. Het is voor iedereen het fijnst als de ander je complimenten geeft of als je positief bedoelde hulp krijgt en dat betweterig gedrag achterwege blijft. Houd het gezellig en respecteer dat niet alles altijd loopt zoals je verwacht of zelf (denkt dat je) zou doen. Zo blijft Ring Pass een gezellige club waar we trots op kunnen zijn.


4. Wil jij net als ik in een schoon clubhuis, schone kleedkamer en op een net veld komen?  

Over het hele complex verspreid staan afvalbakken. Deze staan er uiteraard niet voor niks. Een groot deel van het afval belandt hier dan ook in. Toch worden er elke week ook nog heel veel lege flesjes, dopjes en papiertjes gevonden in de kleedkamers, in het clubhuis, op het terras, in de dug-outs en rond de velden. Behalve dat het elke week weer een hoop werk oplevert is het ook geen leuk gezicht voor alle gebruikers van ons complex. Kortom, ruim jij je rommel óók op?

Scherven...? Veger en blik kun je even bij de bar halen! Afvalbak vol...? Meld dit bij de bar en als je even de tijd hebt kun je er gelijk zelf een nieuwe in doen.

 

5. Wil jij net als ik verstandig omgaan met alcohol en roken waar het mag?

Dit lijkt een inkopper, maar is dat het wel? Steek je wel eens gedachteloos een sigaret op, zonder te kijken of het wel mag op de plek waar je dat doet? En beperk jij je met biertjes na een training of wedstrijd als je nog moet rijden? (Is eigen verantwoording!) Vaak zijn mensen zich er niet van bewust, maar overtreden ze wel deze regel, die toch zo voor de hand liggend lijkt. Wees je er dus van bewust wat je zelf doet als je een sigaretje of sigaar opsteekt, je pijpje uitklopt of een alcoholisch drankje bestelt.


6. Wil jij net als ik sportief zijn, in en om het veld?  

Omdat we ernaar streven een sportieve club te zijn, kan dit punt niet genoeg benadrukt worden. Het staat eigenlijk in gedragsregel 1 en 3 al beschreven; voor iedereen (in en om het veld) is het prettig als je je als speler, coach, scheidsrechter én supporter positief en motiverend opstelt. Zolang iedereen respect heeft voor elkaar (en zich ernaar gedraagt), creëren we de gezellige en sportieve sfeer waar we met z’n allen naar zoeken.


7. Wil jij net als ik een steentje bijdragen als vrijwilliger voor de club? 

Zonder vrijwilligers is het onmogelijk om een vereniging als Ring Pass, met 1.400 leden en bestaande uit hockeyers, tennissers en hardlopers, goed draaiende te houden. Gelukkig zijn er al heel veel leden en ouders actief als vrijwilliger. Alleen dankzij hen is het mogelijk dat zoveel jongens, meisjes en volwassen leden elk jaar weer kunnen sporten. Maar wat extra handen om te helpen zijn en blijven altijd welkom. Je bouwt met elkaar aan de toekomst van onze club, je leert veel mensen kennen en het is gezellig. Onze vereniging draait alleen als we het samendoen. Daarom is dit is één van onze kernwaarden. Wat past bij jou? Hoe kun jij helpen? Wat is er te doen? Kijk eens op de pagina  'Vrijwilliger worden? of neem contact op met ons via de contactpagina. 


Wat kan je doen / gebeurt er met betrekking tot De LIJN?

In arbeidsovereenkomsten, vrijwilligersovereenkomsten en in taakbeschrijvingen van vrijwilligers wordt gevraagd om kennis te nemen van 'DE LIJN' en deze te onderschrijven, zoals die hier op de website is verwoord. Bij specifieke groepen, zoals trainers, selectiespelers en coaches (die een voorbeeldfunctie hebben) worden bepaalde aspecten bijzonder onder de aandacht gebracht. Daarnaast wordt er over gecommuniceerd op Ringpass.nl, via nieuwsbrieven en ook via sympathieke bordjes op de club.

Er bestaat een lage drempel om niet-respectvol gedrag aan de orde te stellen. Uiteraard maken mensen fouten en meningen over de te volgen koers kunnen verschillen. Maar als je echt wilt bijdragen aan een oplossing dan ga je naar de persoon die verantwoordelijk is voor het betreffende onderwerp. Dit kan een commissielid zijn, maar ook de coach of trainer van je team of het team van je kind. Of benader een lijncoördinator, het bestuur of de vertrouwenspersoon. Mocht je niet weten tot wie je je moet wenden of vind je geen gehoor, mail dan naar [email protected] (algemene zaken).

Update juni 2018