De club en de maatschappij


Wat is Maatschappelijk Verantwoord Verenigen?
 • Kernactiviteit centraal maar ook om je heen kijken 
 • De vereniging neemt haar verantwoordelijkheid 
 • Welzijn Duurzaamheid en milieu
 • Sociale context 
 • Sterker worden door samenwerking
 
Waarom heeft Ring Pass voor MVV gekozen? 
 • Een paraplu voor dingen die we al doen
 • De rol van sportverenigingen verandert
 • We kunnen het niet alleen
 • De vereniging wordt sterker

Hoofddoelstelling MVV
Ring Pass is een sterkere vereniging door:
 • het creĆ«ren van een gezonde verenigingscultuur 
 • Waarbinnen leren en ontwikkelen vanzelfsprekend is 
 • een herkenbare structurele maatschappelijke betrokkenheid

Bestaande activiteiten
 • Multifunctioneel gebruik accommodatie 
 • Duurzaam gebouwde uitbouw 
 • 'De Lijn' van Ring Pass
 • Buurtsportcoaches
 • Sproeien met oppervlaktewater
 • Organisatie schoolhockey
 
Nieuwe activiteiten voor 2019 e.v.
 • Ouderen als doelgroep uitbreiden
 • Samenwerking met 'Delft voor Elkaar' intensiveren.
 • Groene stroom en LED verlichting (2020)
 • Gezonde sportkantine met TeamFit (2020)
 • Rookvrije accommodatie (2019)
 
Stand van zaken maart 2020
 • Portefeuillehouder in het bestuur 
 • Verenigingsplan MVV en certificering
 • Voorwaarde voor buurtsportcoach
 • Bijdrage aan re-integratie van mensen 
 • Samenwerking met Delft voor Elkaar 
 • Wandel-, beweeg- en balansgroep op maandag- en vrijdagochtenden
 • Gezonde kantine, predicaat Zilver
 • Piano in het clubhuis

Bijgewerkt 2020