Ring Pass Delft
' De club en de maatschappij 

Wat is Maatschappelijk Verantwoord Verenigen?
 • Kernactiviteit centraal maar ook om je heen kijken, De vereniging neemt haar verantwoordelijkheid 
 • Welzijn Duurzaamheid en milieu
 • Sociale context 
 • Sterker worden door samenwerking
 
Waarom heeft Ring Pass voor MVV gekozen? 
 • Een paraplu voor dingen die we al doen
 • De rol van sportverenigingen verandert
 • We kunnen het niet alleen
 • De vereniging wordt sterker

Hoofddoelstelling MVV
Ring Pass is een sterkere vereniging door:
 • het creĆ«ren van een verenigingscultuur waarbinnen voor alle leden leren en ontwikkelen vanzelfsprekend is en
 • een herkenbare structurele maatschappelijke betrokkenheid

Bestaande activiteiten
 • Multifunctioneel gebruik accommodatie 
 • Duurzaam gebouwde uitbouw 
 • 'De Lijn' van Ring Pass
 • Buurtsportcoaches
 • Sproeien met oppervlaktewater
 • Organisatie schoolhockey
 
Nieuwe activiteiten
 • Ouderen als doelgroep
 • Groene stroom
 • Gezonde sportkantine
 • Rookvrije accommodatie
 
Stand van zaken mei 2019
 • Portefeuillehouder in het bestuur 
 • Verenigingsplan MVV en certificering
 • Voorwaarde voor buurtsportcoach
 • Bijdrage aan re-integratie van mensen 
 • Samenwerking met Delft voor Elkaar. 
 • Wandel- en beweeggroep
 • Piano in het clubhuis

Bijgewerkt 2018

 
 
 
Instagram