De clubhistorie


Ring Pass werd opgericht in oktober 1940, het eerste oorlogsjaar. 12 Jongemannen besloten samen te gaan hockeyen. Het enige dat zij gemeen hadden was dat ze vrijgezel waren en dus werd als naam gekozen voor de Bachelor Hockeyclub. Dat weerhield de heren niet feesten en partijtjes te organiseren, ook om even de oorlogsellende te vergeten. Bij een verloving of huwelijk droegen de leden bij de volgende wedstrijd een rouwband. Er was zelfs al een clubblad, al werd dat in de laatste oorlogsperiode bij gebrek aan papier niet meer gemaakt.

De club groeide uit tot drie elftallen maar eind 1944 vielen alle activiteiten stil.

De contacten met de dames bleven niet beperkt tot de dansvloer maar er werd ook samen gehockeyd. Van mixed wedstrijden, onderling, soms tegen Hudito, werd uitgebreid verslag gedaan. De Delftse Dames Hockey Club ( DDHC ) is nooit officieel opgericht maar ca. 50 dames speelden in die tijd op hetzelfde veld als de mannen aan het Laantje van Vollering, ongeveer waar nu de brandweerkazerne staat.

Onvermijdelijk, ook bij gebrek aan een juniorenafdeling( ! ), groeiden Bachelors en DDHC naar elkaar toe en in 1947 was de nieuwe club een feit.

Heropening Clubgebouw in 1976

De naam gaf de nodige problemen maar tijdens de oprichtingsvergadering hakte voorzitter Jan Rethans de knoop door: Ring Pass. Elke goedgekeurde hockeystick gaat soepel door een ring van standaardformaat: dus de stick passeert de ring. In die jaren droegen bondsscheidsrechters ook wel een dergelijke ring bij zich. Ring Pass leden waren en zijn dus OK.

Bij de oprichting had de vereniging 70 leden, een paar jaar later al 170. Dit mede dankzij de instroom van jongens bij de junioren vanuit het net opgerichte St.Stanislascollege. De paters begeleidden de SSC juniorenelftallen zelf en ook de geestelijk adviseur van de club was een jezuïet.

In 1953 werd het eerste familietoernooi gespeeld: de families Neyzen en De Bruin stonden tegenover elkaar in de finale. Naast het clubblad, inmiddels Hockey Talkie geheten, verscheen nu wekelijks de convocatie, getyped en gestencild in eigen beheer.

Toen volgde in 1955 de verhuizing naar een volledig hockeycomplex, samen met Hudito en DSHC ( de studenten ) aan de v.d.Dussenweg.

Een eigen clubhuis met kleedkamers ( koude, later warme douches ) en 3 grasvelden. Dit bleef tot 1990 ons home. Clubtradities deden toen hun intrede zoals de Saturnustoernooien die startten in 1959. Mini’s kwamen er in 1968 en er was sprake van een tennisafdeling in oprichting.

1980Die laatste doorbraak ging samen met de verhuisdiscussie. Uiteindelijk vertrok Hudito naar Delft-Zuid en de studenten naar de TU wijk. Ring Pass groeide naar 5 velden, breidde het clubhuis uit en huurde 2 ( mateco-) tennisbanen van de Delftse Tennis Bond ( DTB ), die de resterende grond in een tenniscomplex omzette.

De tennisafdelingwas een feit en groeide uit tot een bloeiende tak van de vereniging. Eerst als alternatief voor de ouders van jeugdleden, later als een zelfstandige tak aan de sportieve Ring Pass boom met eigen tradities.

Inmiddels waren er de jeugdkampen ( 1978 ), zaalhockey en de aanloop naar kunstgras.
De gemeenten Delft en Schipluiden hadden beide de ogen gericht op het stukje grond van Ring Pass. Onze club zat in de weg. Uiteindelijk werd de knoop doorgehakt en kon de club verhuizen over korte afstand en geprivatiseerd een nieuw eigen complex aanleggen.

1990 - 2 kunstgrasvelden en 1 grasveld

In 1990 werd dit geopend: 3 velden waarvan 2 kunstgras en 1 gewoon gras. Gelukkig kon na een jaar ook het derde veld van kunstgras voorzien worden. Tevens kreeg het complex vier kunstgras tennisbanen en een riant clubhuis, onder architectuur gebouwd.

Inmiddels ligt de club in een stadspark omringd door woningbouw. Maar niet alleen de woningbouw groeit, ook Ring Pass groeit door. Zo werd in 2010 het clubhuis uitgebouwd ( mede voor kinderopvang en huiswerkbegeleiding ) en een extra veld in gebruik genomen bij onze buren, het St.Stanislascollege. Veld 1 is in de zomer van 2013 vervangen door een WK-waterveld. Veld 2 en 3 zijn semi-watervelden (waarbij voor het sproeien gebruik gemaakt wordt van oppervlaktewater).


Op 3 mei 2014 organiseerde Ring Pass Delft voor het eerst in haar geschiedenis een officiële hockeyinterland tussen het Nederlands herenteam en Engeland. Meer dan 2000 bezoekers waren getuigen van een prachtige wedstrijd (3-3) op deze mooie zonnige meidag.

In het lustrumweekend van 24 en 25 oktober 2015 vierde Ring Pass Delft op grootste wijze haar 75-jarig bestaan. Op zaterdag waren er vele vele activiteiten voor de jeugd, terwijl op zondag een groots feest  was georganiseerd voor de leden en oudgedienden.

2017 was een bijzonder jaar. Ring Pass Delft kreeg de beschikking over een eigen blaashal met 4 speelvelden. De aanleg hiervan werd gecombieerd met het vernieuwen van het zandveld in een semi-waterveld.  


De Ring Pass Dome

Nu is Ring Pass de grootste sportclub van Delft en bouwt verder aan de toekomst.


Download het Jubileumboek Ring Pass 40 jaar

Download het Jubileumboek Ring Pass 50 jaar

Download het Jubileummagazine 75 jaar Ring Pass Delft

Ring Pass in zijn omgeving - 2016

Ring Pass Delft in zijn omgeving

Bijgewerkt december 2018