Tennis baanreglement


Dit reglement (opgesteld, maart 2019) is het belang van ons allen. 

De tenniscommissie beschouwt het als vanzelfsprekend dat u zich hieraan houdt.
  1. Alleen Ring Pass Tennisleden en hun introducés mogen gebruik maken van de tennisbanen van ons complex, plus degenen die voorafgaand aan het betreden van de baan aan de kassa betaald hebben voor de huur van een daar afgesproken baan en tijd. Ook derden kunnen in bijzondere gevallen de banen gebruiken, wanneer zij dat met de tenniscommissie zijn overeengekomen. 
  2. Iedere speler op de tennisbaan reserveert óf via de KNLTB App op de smartphone óf met een tennispas via het afhangbord in de hal, een baan. Als er via de App een baan is geserveerd, moet deze nog wel op het afhangbord worden bevestigd. 
  3. De tennispas wordt verstrekt als de contributie is voldaan en is alleen geldig als deze is voorzien van een pasfoto.
  4. Er moeten minimaal twee leden of betalende gasten op het complex aanwezig zijn om te kunnen afschrijven. 
  5. Tijdens de tennislessen kan de betreffende baan niet afgeschreven worden.
  6. Tijdens een toernooi kan er op de daarvoor gereserveerde banen niet afgeschreven worden. Dit wordt tenminste een week van te voren via de website medegedeeld.
  7. Voor een enkelspel (2 of 3 personen) geldt een speeltijd van 45 minuten.
  8. Voor een dubbelspel geldt een speeltijd van 60 minuten.
  9. Betreed de tennisbanen alleen in tenniskleding en op normale tennisschoenen, zonder noppen, dus ook niet met kunstgrashockeyschoenen.
  10. Betreed de tennisbanen via de hiervoor bestemde toegangshekken per baan.
  11. Tijdens het spel mogen geen anderen (zowel leden als niet-leden) zich storend ophouden op of bij de tennisbanen.
  12. Op de tennisbanen is het ten strengste verboden te roken of kauwgom achter te laten op de baan (dit is heel moeilijk te verwijderen).
  13. Ruim kopjes, glazen, flessen en afval van de banen en het terras op.
  14. Meld geconstateerde onregelmatigheden aan de tenniscommissie. 

De Tenniscommissie  email: [email protected]