Arbitrage - Beleid


Ring Pass Delft is van mening dat hockeyplezier en goede arbitrage hand in hand gaan. De club wil bij haar leden en bezoekende spelers bekend staan als een club waar goed gefloten wordt en waar het leuk is om te fluiten, omdat wedstrijden op een sportieve, veilige en prettige manier verlopen. Om dit te kunnen realiseren vinden wij het belangrijk dat:

 • Wedstrijden op een kwalitatief goed niveau worden gefloten zodat alle spelers veilig en met plezier hun beste hockey kunnen spelen;
 • Het niveau van de wedstrijd past bij het niveau van de scheidsrechter;
 • Er doorlopend aandacht is voor de opleiding en begeleiding van scheidsrechters ongeacht het niveau waarop zij fluiten;
 • Alle leden van Ring Pass Delft een degelijke kennis van de hockeyregels hebben;
 • De sfeer op en rond het veld sportief en respectvol is, zodat wedstrijden op een sportieve en veilige wijze verlopen.

Iedereen kan hier op zijn of haar manier een eigen bijdrage aan leveren. Van sportief gedrag op en rond het veld en het respecteren van de beslissing van de scheidsrechter tot het zelf begeleiden van wedstrijden als clubscheidsrechter of misschien wel op bondsniveau!

Wat betekent dit voor jou als lid of ouder van een jeugdlid?

Als hockey-lid kom je in de eerste plaats om lekker een potje te hockeyen, maar zonder spelregelkennis en scheidsrechters kun je geen wedstrijd spelen. En als je scheidsrechters verwacht bij jouw eigen wedstrijd, zal je zelf ook bereid moeten zijn om af en toe een wedstrijd te fluiten. Daarnaast wordt van ouders verwacht dat zij zich inzetten voor de vereniging en helpen om hun kind te kunnen laten hockeyen. Daarom hanteert Ring Pass Delft met betrekking tot arbitrage een aantal spelregels:

 • Ben je 16 jaar of ouder en speel je in de KNHB-competitie, dan moet je in het bezit zijn van een Clubscheidsrechterkaart (CS-kaart);
 • Alle B-teams en ouders zijn verplicht om scheidsrechters te leveren om wedstrijden te fluiten;
 • C-jeugd wordt ingezet om wedstrijden van de jongste jeugd te begeleiden, samen met een ouder. Zij worden hierin begeleid door een fluitcoach;
 • Ouders van D- en C-jeugd fluiten samen met een jeugdlid de wedstrijden van hun kinderen.

Inplannen van scheidsrechters

De arbitragecommissie wijst de scheidsrechters toe aan de veld-wedstrijden. Dit wordt, voor zover mogelijk, ruim van tevoren gedaan zodat op tijd bekend is wanneer je moet fluiten en, als je niet kan, je voldoende tijd hebt om vervanging te regelen (zie FAQ). 

 • Topwedstrijden op zowel zaterdag als zondag worden gefloten door CS+ers of andere ervaren scheidsrechters;
 • Senioren op zondag fluiten zoveel mogelijk elkaars wedstrijden;
 • Jong Senioren fluiten op zaterdag;
 • Wedstrijden op zaterdag worden gefloten door A- en B-leden, Jong Senioren, ouders van jeugdleden en vrijwilligers;
 • Scheidsrechter voor zaal- en oefenwedstrijden zullen door de teams zeld moeten worden geregeld;
 • Wedstrijden van de E-jeud worden gefloten door een ouder en een C-jeugdlid.

Arbitrageplan

Het Vereniging Arbitrage Plan (VAP) van Ring Pass Delft beschrijft onder meer het beleid voor arbitrage binnen de vereniging op het gebied van opleiding, begeleiding, aanwijzing van scheidsrechters en sanctiebeleid. Dit plan is op 3 juni 2019 aan de ALV voorgelegd en goedgekeurd. Het VAP is voor alle leden beschikbaar via de login op de website.